Verschil uitzenden en detacheren

Wat is uitzenden?

Een medewerker die op uitzendbasis aan het werk gaat wordt een uitzendkracht genoemd. Deze medewerker werkt op basis van een uitzendcontract. Dit is een overeenkomst die niet verward moet worden met een contract voor bepaalde tijd of contract voor onbepaalde tijd. Een uitzendcontract wordt ook wel een overeenkomst op basis van het uitzendbeding genoemd. Een uitzendkracht doet over het algemeen tijdelijk werk bij een bedrijf en is in dienst van het uitzendbureau. Uitzenden op basis van uitzendbeding houdt in dat de overeenkomst met het uitzendbureau wordt beëindigd zodra de werkzaamheden stoppen.

Uitzendwerk hoeft niet altijd voor korte duur te zijn. De uitzendkracht bouwt in de uitzendperiode steeds meer rechten op. Na 78 gewerkte weken bij één uitzendbureau te hebben gewerkt komt de uitzendkracht in fase III. Dit houdt in dat de uitzendkracht een bepaalde tijdscontract krijgt indien zijn of haar dienstverband wordt voortgezet én niet wordt onderbroken door een periode van 26 weken of langer. In fase III heeft een uitzendkracht meer binding met het uitzendbureau en heeft de uitzendkracht een contract voor bepaalde tijd.

Wat is detacheren?

Een uitzendbureau of detacheringsbureau is verplicht om medewerkers in fase III een detacheringscontract te bieden. Ondanks dat kan een uitzendbureau of detacheringsbureau er voor kiezen om flexibele arbeidskrachten in fase A of fase 1 een contract te bieden. In dat geval is een uitzendkracht in feite een gedetacheerde kracht met een contract zonder uitzendbeding. Einde opdracht houdt dan niet automatisch einde dienstverband in. Een gedetacheerde flexibele arbeidskracht heeft meer zekerheid dan een uitzendkracht die op basis van fase A tewerk wordt gesteld. Een gedetacheerde arbeidskracht heeft namelijk een arbeidsrelatie met het detacheringsbureau voor de duur van het detacheringscontract. Een detacheringscontract kan voor bepaalde tijd.

Wat zijn de verschillen tussen uitzenden en detacheren?

Hierboven staan de kenmerken van uitzenden en detacheren. Hieruit komt naar voren dat het verschil tussen uitzenden en detacheren vooral de aard van het dienstverband is dat de flexkracht heeft bij het uitzendbureau of detacheringsbureau. Een gedetacheerde medewerker heeft over het algemeen meer zekerheid over de duur van het dienstverband. Dit komt omdat gedetacheerd medewerker een contract heeft voor een bepaalde tijd. Dit contract blijf bestaan ook wanneer de duur van de werkzaamheden bij een opdrachtgever korter is dan de contractduur die is overeengekomen met het detacheringsbureau. Een detacheringsbureau is verplicht om salaris door te betalen aan haar detacheringskracht, ook wanneer er geen opdrachtgevers zijn waar deze medewerker tewerk gesteld kan worden. Dit brengt financiële risico’s met zich mee. Deze financiële risico’s dekt het detacheringsbureau af in het tarief dat ze doorberekend aan haar klanten.

Detachering wordt over het algemeen voor langere projecten ingezet dan projecten waar uitzendkracht tewerk worden gesteld. Detacheringsprojecten duren vaak langer dan een half jaar. Omdat de gedetacheerde medewerker meestal langdurig voor een detacheringsbureau werkt wordt er in de gedetacheerde medewerker verhoudingsgewijs meer geïnvesteerd. Denk hierbij aan leaseauto’s, trainingen en opleidingen. De arbeidsvoorwaarden voor zijn voor de gedetacheerde meestal gunstiger dan de voor uitzendkracht. Naast detacheringsbureaus kunnen uitzendbureaus ook detacheren.

Meer weten over uitzenden en detacheren?

Meer weten over de verschillen tussen uitzenden en detacheren? Of op zoek naar hulp en ondersteuning bij uw eigen situatie. Neem geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag verder.