• KTP GROUP :
 • Tekstuele pagina

  Privacy beleid

  Hierbij willen wij u informeren over het gebruik van cookies en persoonsinformatie op deze website. Dit beleid is van toepassing op elk contact met: Jobdirekt, Kolhoopstraat 37, 7811 GD Emmen.

  In deze verklaring laten we u weten welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens:

  • alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen
  • niet met anderen zullen delen
  • zorgvuldig beveiligen
  • u inzage bieden wanneer u hierom verzoekt
  • uw gegevens wijzigen of verwijderen wanneer u hierom verzoekt

  Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met u in contact. U kunt hiervoor een e-mail sturen of gebruik maken van de contactgegevens op de website.

  Inschrijfformulier en reageren op vacatures

  Als gebruiker van Jobdirekt kunt u een inschrijfformulier invullen en reageren op vacatures. Hiervoor geeft u ons informatie zoals: naam, adresgegevens, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, opleidingen, ambitie, werkervaring en cv. U bepaalt zelf welke gegevens u aan ons verstrekt, maar sommige gegevens zijn verplicht om aan ons door te geven. De overige informatie die voor het persoonlijke profiel wordt gevraagd, is optioneel. Echter, met behulp van deze informatie kan Jobdirekt u helpen bij het vinden van een passende baan.

  Door het invullen van het inschrijfformulier geeft u Jobdirekt toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken voor de doeleinden als hierboven beschreven. Wanneer u het niet op prijs stelt dat Jobdirekt uw persoonsgegevens gebruikt voor de bovenstaande doeleinden, kunt u dat ons laten weten. Dit betekent echter wel dat Jobdirekt u geen diensten kan verlenen.

  Beveiliging
  Wij hebben passende maatregelen genomen om uw inschrijfgegevens bij Jobdirekt en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen.

  Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is, doch uiterlijk twee jaar, tenzij de persoonsgegevens langer moeten worden bewaard om te voldoen aan een wettelijke bewaarplicht. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de overeenkomst met u goed uit te kunnen voeren of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

  Recht tot correcties en laten verwijderen van persoonsgegevens
  Als gebruiker kunt u uw gegevens, laten aanpassen, corrigeren of verwijderen. Dit kan via een verzoek per e-mail naar info@job-direkt.nl te sturen. Behoudens voor de doeleinden van het matchen en bemiddelen tussen opdrachtgevers en kandidaten, zal Jobdirekt uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking stellen aan derden.

  U heeft daarnaast de volgende rechten:

  Het recht de verwerking van uw gegevens te beperken of uw gegevens aan een andere partij over te dragen.
  Het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken.
  Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen. U heeft tevens het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Analytics
  Wij maken gebruikt van Google Analytics om statistieken en gedrag binnen onze website te kunnen bekijken. Wij hebben de Google Analytics code zo ingesteld dat ip-adressen anoniem worden gemaakt en dus niet herleidbaar zijn. In Anaytics hebben wij ingesteld dat gegevens standaard niet met andere partijen, zoals productspecialisten, worden gedeeld en wanneer dit tijdelijk nodig is wordt deze toegang zo snel mogelijk weer uitgeschakeld. De gegevens worden 26 maanden bewaard. Wij hebben een verwerkingsovereenkomst met Google afgesloten. Google slaat gegevens mogelijk op in de Verenigde Staten en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma waardoor zij zich verplicht persoonsgegevens passend te beveiligen. Google kan informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht. Binnen de wet Bescherming Persoonsgegevens is het gebruik van de Google Analytics cookie toegestaan zonder de bezoeker te vragen om toestemming mits Google Analytics op de juiste wijze (zoals bovenstaand aangegeven) is ingesteld. Naast de verantwoordelijke voor verwerking heeft ook de partij die onze website onderhoud inzage in deze anonieme gegevens.

  Beveiliging
  Onze gehele website maakt gebruik van een SSL beveiliging waardoor het internetverkeer tussen u en onze website versleuteld wordt verstuurd. Hierdoor kan dit verkeer niet worden onderschept. Dit is vooral belangrijk bij formulieren waarbij u gegevens verstuurd. Deze gegevens worden dus beveiligd verzonden. Verder is de toegang tot bestanden die te maken hebben met de website en de bijbehorende gegevens beperkt tot enkele personen die deze nodig hebben om de website en informatie beschikbaar te stellen aan u als bezoeker.

  Links naar andere website
  Vanaf onze website zijn links geplaats naar andere websites. Wij zijn nadrukkelijk niet verantwoordelijk voor de inhoud en ervaringen die u heeft met websites waar wij links naartoe plaatsen en accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor deze websites.

  Social media
  Wij maken voor de promotie van onze website gebruik van Social Media knoppen en implementaties zoals (bijvoorbeeld) Facebook,  Google Plus, Linked In, Instagram. Deze knoppen worden getoond door kleine stukjes code afkomstig van het betreffende social media netwerk. Deze kunnen mogelijk cookies plaatsen, wij hebben daarop geen invloed. Alle social media die wij gebruiken slaan gegevens mogelijk op in de Verenigde Staten en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma waardoor zij zich verplicht persoonsgegevens passend te beveiligen. Zij kunnen informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht.

  Privacy beleid van diverse social media:

  https://www.facebook.com/about/privacy/ (Facebook)
  https://www.google.com/policies/privacy/ (Google Plus en andere diensten zoals YouTube)

  Lees over Cookies bij de Consumentenbond:

  https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy (over internet privacy)
  https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen (Verwijderen of niet accepteren van Cookies)
  Uitschakelen van Cookies in diverse internet browsers:
  https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl (Google Chrome)
  https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer)
  https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren?redirectlocale=nl&redirectslug=Cookies+in-+en+uitschakelen (Firefox)
  https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=nl_NL (Safari)
  https://www.browserchecker.nl/cookies-verwijderen-instellen#edge (Edge en andere browsers)
  http://www.youronlinechoices.com/be-nl/ (Cookies uitzetten voor adverteerders en derde partijen)

  Wijzigingen
  Wij behouden het recht om het privacy beleid te wijzigen. De versie die op onze website staat vermeld is de meest recente versie.

  JobDirekt

  JobDirekt

  Stel direct je vraag aan ons.

  I will be back soon

  JobDirekt
  Hey hallo! 👋
  Ik ben Thijs van JobDirekt. Hoe kan ik je helpen?
  Chatten